TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWOREK


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWOREK

Amici di Tworki

organizacja pożytku publicznego

zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku (PIT) na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 19121.

Jest to prosta czynność. Do zeznania podatkowego (PIT) należy wpisać:

 numer KRS: 19121

 oraz nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Tworek

Wszystkie czynności odbywają się automatycznie, nie trzeba wpisywać numeru konta Towarzystwa, itp., a Państwa hojność nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.

Klinika Urody

The Medicine Journal

Członkowie Zarządu pracę swoją wykonują nieodpłatnie.
Fundusze Towarzystwa stanowią :

  • składki członkowskie
  • dotacje
  • darowizny
  • odpisy z 1% od podatku dochodowego
  • spadki
  • dochody z aukcji, kiermaszy, sprzedaż prac i wydawnictw będących własnością Towarzystwa
  • innych form działalności Towarzystwa.

Fundusze Towarzystwa służą wyłącnie realizacji statutowych działań Towarzystwa. Gromadzone są na następującym koncie bankowym :