Współpraca

Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Instytutem Edukacji Artystycznej (IEA) w Warszawie :
1.Prowadzenie zajęć dydaktyczno-naukowych:
– wykłady dla studentów prowadzone przez psychiatrów, psychologów, arteterapeutów, pracowników MSCZ – członków Towarzystwa,
– ćwiczenia w grupach z udziałem studentów i pacjentów Szpitala,
– uczestnictwo w opracowaniu procedur badań medycznych  (rehabilitacja psychiatryczna,arteterapia).
2. Publikacje z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i arteterapii:
– opracowanie podręcznika „Arteterapia – od teorii do terapii”
– publikacje w czasopiśmie „Neuropsychiatria.Przegląd Kliniczny”
– recenzje publikacji.
3. Współudział w organizowaniu konferencji, warsztatów, seminariów, hospitacji.

Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im.prof.Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (MSCZ- aktualna
nazwa Szpitala Tworkowskiego):

1.Wspieranie programu rehabilitacji psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii poprzez sztukę.
2.Prowadzenie szkoleń dla pracowników zajmujących się rehabilitacją.
3. Współorganizowanie okolicznościowych wydarzeń z okazji Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego, Dnia św. Dymphny – patronki chorych psychicznie, spartakiad, świąt i innych spotkań integracyjnych.
4. Współdziałanie w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu powstawania zaburzeń psychicznych.

Współpraca z II Kliniką Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Pruszkowie uzupełniająca współdziałanie ze Szpitalem.

Współpraca z University of Western Sydney.

Współpraca z Sekcją Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Współpraca ze środowiskiem artystów profesjonalnych.

Współpraca  z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu aktywności.

Współpraca z samorządem wojewódzkim i lokalnym.

Kontakty z mediami.

 

Partnerzy:

INTERCHEMALL Sp. z o.o. 
ul. Chemiczna 18, Natolin, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Siedziba: 
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 
NIP: 522-27-46-837, KRS: 0000221995 

www.interchemall.pl 

Możliwość komentowania jest wyłączona.