Historia

              Towarzystwo Przyjaciół Tworek powstało z Koła Przyjaciół Tworek założonego przez dyrektora Szpitala Tworkowskiego psychiatrę dr Marię Pałuba. Po kilku latach Koło uzyskując rejestrację sądową w 1994 roku przekształciło się w organizację pozarządową o nazwie własnej Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”, którego współtwórcą była także Ewa Kuryluk – malarka, pisarka, historyk sztuki. W 2004 roku Towarzystwo uzyskało rejestrację sądową o statusie organizacji pożytku publicznego.

             Pierwotnym zamysłem powstania Koła, a potem Towarzystwa było rozszerzenie oferty leczniczej w Szpitalu Tworkowskim o terapię poprzez sztukę i pozyskiwanie na ten cel pozabudżetowych środków finansowych gromadzonych na oddzielnym koncie bankowym. Do realizacji tego zadania pozyskano wsparcie wielu artystów malarzy i plastyków z Polski i zagranicy, którzy w odpowiedzi na apel Ewy Kuryluk i Towarzystwa zaczęli na ten cel w formie daru ofiarowywać swoje prace. Poza aspektem związanym z terapią i różnymi formami promocji twórczości osób psychicznie chorych aktywność Towarzystwa obejmuje również działalność na rzecz przestrzegania praw osób psychicznie chorych i przeciwdziałania społecznemu wykluczaniu tej grupy ludzi. Zadania te Towarzystwo realizuje między innymi w oparciu o Projekty opracowane przez dr Marię Pałuba „Razem w Sztuce i Życiu” oraz „Być Razem i Żyć Razem”, ktore włączane są do programów światowych np. takich jak „Art Against Stigma” czy „Schizophrenia Open the Doors”.

    Członkami Towarzystwa są pracownicy ochrony zdrowia z różnych grup zawodowych: lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci, pielęgniarki, a także osoby ze środowisk kultury, nauki, społecznicy. Bowiem członkiem Towarzystwa może być każdy, kto nie godzi się, aby choroba i nietolerancja pozbawiały kogokolwiek podstawowych praw – prawa do wolności i prawa do godnego życia.

           Zaszczytem dla Towarzystwa jest honorowe członkostwo wielu znakomitych Osób – Ewy Kuryluk, Magdaleny Abakanowicz, Ryszarda Gierowskiego, Marii Jełowickiej, Jana Dobkowskiego, Juliusza Narzyńskiego, śp. Krzysztofa Kolbergera, Mirosławy Arens, Krzysztofa Zanussiego, Witolda Kaczanowskiego /USA/, Becky Cohen /USA/, Catheriny Gotby /Szwecja/, Takuyi Tsukahary /Japonia/.

           Aktualnie, Towarzystwo rozszerza swoją aktywność, angażując się bezpośrednio lub sponsorsko w różnego rodzaju działania propacjenckie, integracyjne, medyczne, rehabilitacyjne, wydawnicze, wystawiennicze, artystyczne i kreatywne. Towarzystwo wydało fundamentalną trzytomową monografię na temat arteterapii (Teoria, Praktyka, Projekty autorskie).

Możliwość komentowania jest wyłączona.