Cele

Projekt „Być razem i żyć razem”– ukierunkowany jest na działalność służącą przełamywaniu barier izolujących osoby chore psychicznie od społeczeństwa i przeciwstawianiu się stygmatyzacji osób leczonych psychiatrycznie w przeszłości lub obecnie. oraz pomocy osobom doświadczonych kryzysami psychicznymi w funkcjonowaniu w rodzinie i społeczeństwie.
W ramach tego Projektu :

 • organizowano warsztaty na temat „Pomoc ku samopomocy” (w tym polsko-ukraińskie wspierane przez Fundacje im. St. Batorego),
 • uczestniczono aktywnie w Konferencjach naukowych  z zakresu „Psychiatria Środowiskowa”(referaty, prowadzenie sesji i warsztatów) w Polsce i zagranicą,
 • organizowano treningi z zakresu podstawowych umiejętności społecznych,
 • Projekt przez 4 lata realizowany był przy współpracy z Centrum Psychiatrii w Gandawie korzystając z dotacji Fundacji FARE i ze środków belgijskich,
 • współorganizowano Spartakiady dla ponad 200 osób psychicznie chorych z 5-ciu mazowieckich ośrodków psychiatrycznych na terenie Szpitala Tworkowskiego,
 • przetłumaczono z języka angielskiego na j. polski i wydano drukiem książkę prof. Geoffa Shepherda pt. „Rehabilitacja w psychiatrii”,
 • opracowano i wydano drukiem materiały dotyczące historii zabytkowego Szpitala Tworkowskiego  i Kościółka Tworkowskiego im. Przemienienia Pańskiego,
 • z okazji 115-lecia Szpitala Tworkowskiego opracowano Projekt pt. „Tworkowskie Dziedzictwo”, który zaprezentowano w „Pruszkowskich Zeszytach” i na spotkaniu z władzami samorządowymi i mieszkańcami Pruszkowa w Miejskim Ośrodku Kultury
 • współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką ludzi chorych psychicznie.

W ramach projektu „Razem w sztuce i życiu”:

 • w kilkunastu oddziałach psychiatrycznych Szpitala Tworkowskiego i w Klubie Pacjenta powstały pracownie terapii zajęciowej z zakresu plastyki, malarstwa, ceramiki, malowania na szkle, wyposażane w odpowiednie materiały przez Towarzystwo,
 • organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe prac twórców tworkowskich oraz wspólne wystawy prac podopiecznych Towarzystwa i prac artystów profesjonalnych na terenie Polski i zagranicą,
 • organizowane są warsztaty związane tematycznie z twórczością osób psychicznie chorych,
 • zorganizowano pierwszą w Polsce Konferencję naukową pt. ”Psychiatria i Sztuka”, która zainicjowała cykl konferencji na ten temat,
 •  uczestniczono aktywnie w kongresach naukowych w Polsce i zagranicą na temat znaczenia twórczości osób psychicznie chorych (referaty, prowadzenie sesji i warsztatów),
 •  powadzono działalność wydawniczą promującą twórczość osób psychicznie chorych (katalogi, pocztówki, kalendarze, plakaty, gazetkę „Tworkowskimi alejkami” redagowaną przez podopiecznych Towarzystwa itp.) zorganizowano tourne francuskiego 30 osobowego zespołu „Percussions de Treffort”,składającego się z wykonawców chorych psychicznie i muzyków profesjonalnych (koncerty w Centrum Sztuki Japońskiej w Krakowie, Teatrze A.Fredry w Gnieźnie, Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, Operze w Bydgoszczy, Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w Programie I Telewizji Polskiej SA) oraz dwa warsztaty polsko-francuskie na temat znaczenia muzyki w terapii (w Instytucie Francuskim w Krakowie i w Warszawie)
 • udzielano materialnego wsparcia twórcom tworkowskim, podopiecznym Towarzystwa

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.